அண்ணனின் செல்வாக்கை உலகுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் …

27 ந் தேதி அதிகாரபூர்வமாக ஸ்டாலினை தலைவராக அறிவிக்க இருக்கிறார்கள் .. அதற்கு முன் நாம் நம் அண்ணனுக்கு தொண்டர்களிடமும் / விசுவாசிகளிடமும் பெரும்பான்மை இருப்பதை அதிகாரப்பூர்வமாகவும் – அறிவியல்பூர்வமாகவும் உலகுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.

பொது வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள் …அண்ணனின் செல்வாக்கை உலகுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் …

https://tamilagamtimes.wordpress.com/2018/08/19/%e0%ae%85%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%a3%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%85%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%ae%bf-%e0%ae%aa%e0%af%86/