என் பாத்திரம் ஏன் நிரம்பவில்லை …

பாத்திரம் நிரப்பி வரும் பணி இட்டு என்னை படைத்தவன் அனுப்பியதாக ஞாபகம்…

பெற்றோரிடம் தொடங்கி,  பள்ளியில் தொடர்ந்தது , பாத்திரம் நிரப்பும் பணி….

மொழியை மூளக்குள் செலுத்தி, கதைகளை பதிந்தனர்; பாத்திரம் நிரம்பியது போல் இருந்தாலும்

பருவம் கடக்கும்போது பாத்திரம் தன் தேவையை மாற்றியது; பள்ளியில் நிரம்பியது பயனின்று மறைந்தது;

சதையும் – இரத்தமும் சேர்ந்து உயிர் விருத்தி தேவையை உணர்த்தி, மோக ரசங்களால் பாத்திரம் நிரம்பி

விவாகம் – வேலை – பதவி – ஊதியம் என நிறம் மாற்றி வித்தை காட்டும் பொருளானது பாத்திரம்,

படைத்தவனின் முகவரியும் – படைப்பின் நோக்கமும் மறந்து போனதால் பாத்திரம் திசை மாறி பயணமானது,

காலம் விரைந்து பயணிப்பதாக பூகோள கடிகாரத்தை புரிந்து வைத்த மூளை உணர்ந்தது;

படைத்தவன் முகவரி காட்டுவதாக தோன்றிய மாயகால மாலுமிகளால் ( கார்ப்ரேட் சாமியார்கள் ) பாத்திரம் பரிகாச தோற்றம் கண்டதுதான் மிச்சம்,

தூரத்தே ஒரு குழந்தை சோப்பு நீர் குமிழிகளை ஊதுவதும் – நிறம் காட்டி குமிழிகள் உடைவதும் கண்டு குதூகலத்தில் குதித்தாடியது;

சட்டென்று புரிந்தது; குழந்தையாயிருக்கும் வரை என் பாத்திரம் நிரம்பித்தான் இருந்தது; பெற்றோரும் – கல்வி கற்றோரும் – என்னை

உற்றோரும் சேர்ந்து பாத்திரத்தை காலியாக்கி – மாய ரசம் ஊற்றி – நிற வித்தை காட்டி, பாத்திரத்தின் பணி அறியாமல் போனது,

நிரம்பியவைகளும் – நிறம் மாறி போனவைகளும் காலியான பின்தான் மீண்டும் நிரம்பும் அந்த உயிரருள் திரவம்…

READ ENGLISH ARTICLES  tamilagamtiems.blogspot.com
CONTACT EDITOR FOR OLD ARTICLES FOR THIS SITE : editor@tamilagamtimes.com