பசுமை தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

நம் வருங்கால சந்ததியினருக்கு வளமான பூமியை விட்டு செல்வது நம் கடமை அல்லவா ?

இந்த பூமியின் பசுமையை வளமையையும் காத்திட இந்த தீப திருநாளில் உறுதி எடுப்போம் .

EDITOR

தமிழ் அகம் டைம்ஸ் . காம் ( தமிழ் )

தமிழகம்டைம்ஸ்.பிளாக்ஸ்பாட்.காம்    (ஆங்கிலம் )