கணவண் – மனைவி உறவுகளில் பெரும்பங்கு வகிக்கும் இந்த கலையின் மூல சூத்திரங்கள் வெளிவரவிருக்கும் பகுதி . அடிப்படை ஒழுக்கங்களோடு இதை கற்றுத்தரும் கட்டுரைகள் இந்த பகுதியில் வெளிவரும்