Monthly Archives: December 2014

[bannerad]


  • இனி, அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம்!

    இனி, அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம்!

    இந்திய அரசின் அனைவருக்கும் ஓய்வூதிய திட்டத்தைப் பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு நம்மில் பலருக்கு இல்லை. ஆனால், இது அனைத்து வங்கிகளிலும், குறிப்பாக தென் இந்திய...  • காஷ்மீரில் நிகழ்வது…

    காஷ்மீரில் நிகழ்வது…

    [wysija_form id=”1″] COURTESY WRITER JAYAMOHAN எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாளிதழ்களின் ஒற்றைவரிச்செய்திகள் வழியாகவே அறிந்துகொண்டு அரசியல் முன்முடிவுகளையும் பல்வேறு காழ்ப்புகளையும் கலந்து எழுதும்...